BlueStacks 5.5.10.1001

BlueStacks 5.5.10.1001

BlueStack Systems, Inc. – 323,7MB – Shareware – Android Windows
ra khỏi 3 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
BlueStacks là một ứng dụng đám mây, có nghĩa là bạn có thể dễ dàng di chuyển các ứng dụng từ cửa hàng Google chơi trực tiếp vào máy tính của bạn, và sử dụng chúng từ đó. Đây là một ứng dụng thế hệ mới mong muốn làm cho chắc chắn rằng các rào cản giữa điện thoại di động và máy tính giao diện không ngăn cản bạn gặp phải kết hợp sức mạnh của các thiết bị máy tính của bạn. Đây là một đoạn video thú vị từ BlueStaks trên hành trình của họ cho đến nay: BlueStacks là một ứng dụng Android thường sử dụng các đám mây để trực tiếp nhập khẩu các ứng dụng Android cho máy tính Windows 7 của bạn.

Tổng quan

BlueStacks là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi BlueStack Systems, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 14.923 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của BlueStacks là 5.5.10.1001, phát hành vào ngày 25/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/06/2012.

BlueStacks đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 323,7MB.

Người sử dụng của BlueStacks đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho BlueStacks!

Cài đặt

người sử dụng 14.923 UpdateStar có BlueStacks cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
BlueStack Systems, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại